ROL-BRAT Oddział Rzekuń

ul. Kolonia 16c

07-411 Rzekuń

tel.: 029 691 16 55

e-mail: rzekun@rol-brat.pl

 

GODZINY PRACY

8:00 -16 :00

Kierownik Oddziału - Łukasz Samsel

tel. 501 429 900

lukasz.samsel@rol-brat.pl

Kierownik Oddziału - Krzysztof Kleczkowski

tel. 504 913 893

krzysztof.kleczkowski@rol-brat.pl

tel. 029 691 16 55

czesci.rzekun@rol-brat.pl